Vitajte na stránkach spoločnosti COMP-FINANC.              kontakt: tel: 0692 061 847, mobil: 0905 853 255 ~ obchod@comp-financ.eu

Skratky v sat.technike

A: Technický slovník

B: Vysvetlenie skratky HD (vysokého rozlíšenia)

C: Vysvetlenie skratky HDMI.

D: Vysvetlenie zvukových formátov

 

Technický slovník :

1.10.2008

 • STB (Set Top Box)
  Označenie digitálneho satelitného prijímača. 
 • DVB (Digital Video Broadcasting)
  Označenie pre európsky MPEG štandard. Ďalšie písmeno, ktoré nasleduje za slovom DVB charakterizuje prenosovú cestu (S-satelitná, T-terestriálna, C-káblová), teda DVB-S, DVB-T a DVB-C. 
 • MPEG (Moving Pictures Experts Group)
  Názov pracovnej skupiny, ktorá od roku 1988 pracuje na štandarde pre prenos videa, audia a dát.
 • MPEG-2 (Moving Picture Experts Group Layer 2)
  Digitálny formát. Najrozšírenejší kompresný štandard, ktorého bitový tok môže byť až 100 Mbit/s.
 • QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)Spôsob digitálnej modulácie.
 • HDTV (High Definition Television) Je to zadefinovaný budúci systém televízie a počíta s viac ako dvojitým počtom obrazových riadkov než sa používajú dnes u klasickej televízie.
 • SCPC (Single Channel Per Carrier)
  Jediný kanál vysielaný na frekvencii. Je to ekonomickejšia cesta pre vysielateľov, pričom za použitia tohto systému, môže cez jeden transpondér vysielať naraz nezávisle niekoľko paketov. Často sa to používa pre rádiové a prenosové kanály.
 • MCPC (Multi Channel Per Carrier)
  Vysielanie viacerých kanálov z transpondéru (na jednej frekvencii).
 • FTA (Free To Air)
  Označenie pre nekódované vysielanie.
 • CAS (Conditional Access System)
  Systém podmieneného prístupu. Je to označenie pre kódovací systém v digitálnej oblasti.
 • CAM (Conditional Access Module)
  Dekódovací modul systému podmieneného prístupu.
 • CI (Common interface)
  Rozhranie prijímača pre vkladanie CAM modulov. Prijímače dostupné na trhu buď toto rozhranie vôbec nemajú (FTA prijímače), prípadne majú 1 CI slot alebo 2 CI sloty. Prijímače s CI slotom sú určené pre príjem platených Pay TV staníc.
 • OSD (On Screen Display)
  Menu na obrazovke. Pri komunikácii s digitálnym prijímačom sa používa ako rozhranie medzi užívateľom a prijímačom menu na obrazovke. K dispozícii je niekoľko jazykov medzi ktorými sa čoraz častejšie objavuje aj čeština alebo slovenčina. Štandardne majú všetky prijímače k dispozícii minimálne angličtinu a nemčinu.
 • EPG (Electronic Program Guide)
  Elektronický programový sprievodca. EPG je funkcia prijímača, prostredníctvom ktorej sú užívateľovi poskytnuté informácie o vysielaných programoch. Väčšina tv staníc ponúka prostredníctvom EPG televízny program svojej stanice na niekoľko dní dopredu. Užívateľ si môže vybraný program označiť a prijímač mu ho tesne pred jeho vysielaním pripomenie, či rovno naň prepne (v závislosti od nastavenia tejto funkcie).
 • SR (Symbol Rate)
  Symbolová rýchlosť. Predstavuje počet symbolov, ktoré prejdú systémom (multiplexom). Bežne sa uvádza v symboloch/s resp. v Ms/s (Msymboloch/s). Pre symbol sa taktiež uvádza označenie Baud = počet symbolov/s. V satelitnej digitálnej televízii je najbežnejší údaj SR 22000 a SR 27500 pre pakety MCPC. SCPC využívajú SR nižšie než 10000 Ms/s. Uvádzané rozsahy digitálnych prijímačov sa pohybujú v rozmedzí od 1 Ms/s do 45 Ms/s. Výnimkou sú prijímače určené pre príjem niektorej pay-TV platformy. Napríklad prijímač Philips DSX 6010 má dolnú hranicu SR až okolo 10Ms/s, prijímače pre Sky Digital majú možnosť nastavenia dokonca iba dvoch volieb SR 22000 a 27500.
 • FEC (Forward Error Correction)
  Pomer korekcie chýb pri prenose digitálneho signálu. Do prenášaného signálu sú pridané informácie o nadbytočnosti informačného signálu. Ich úlohou je rozpoznať chyby, ktoré vzniknú počas prenosu. V praxi sa stretávame zvyčajne s hodnotami 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8. Digitálne prijímače podporujú všetky uvedené FEC.
 • A-PID (Audio Packed IDentification)
  Jednotlivé audio nosné tv programov alebo rádio staníc v digitálnych paketoch musia byť vzájomne identifikované. Túto identifikáciu zabezpečuje štvormiestne číslo, v hexa-decimálnej sústave sú to teoreticky možné kombinácie 0000 - FFFF. Je to dôležité najmä preto, aby sa programy v rôznych SCPC paketoch vysielajúcich z jedného transpondéru vzájomne neprekrývali, resp. nerušili.
 • V-PID (Video Packed IDentification)
  Jednotlivé tv stanice prenášané v jednom digitálnom pakete musia byť vzájomne identifikované. Obdoba vlastnosti pre Audio PID.
 • ID (Identification)
  Identifikačný reťazec označujúci či ide o providera, transpondér, kanál alebo službu.
 • TID (Transponder Identification)
  Identifikačný reťazec pre transpondér.
 • CHID (Channel Identification)
  Identifikačný reťazec pre kanál.
 • SID (Service Identification)
  Identifikačný reťazec pre službu (servis).
 • PMT (Program Map Table)
  Nesie informácie o programe.
 • NIT (Network Information Table)
  Tabuľku NIT vystavuje operátor paketov. Spoločne s PMT (Program Map Table) uvádza technické údaje služieb, obsiahnutých v jednom alebo vo viacerých multiplexoch.
 • PCR (Program Clock Reference)
  Je to časová značka, ktorá je vysielaná spolu s televíznym signálom najmenej jeden krát za 100 ms v informačnom toku za účelom synchronizácie s dekóderom.
 • DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control)
  Signál vyvinutý spoločnosťou Eutelsat, ktorý sa používa buď k ovládaniu multiswitchu (prepínaču viacerých LNB), alebo k riadeniu motorického DiSeqC natáčania paraboly.
 • HDD (Hard Disk Drive)
  Médium v satelitných prijímačoch na ktoré je možné zaznamenať vysielaný program. Prijímače s HDD umožňujú zaznamenávať a prehrávať vysielanie uložené na uvedenom médiu.
 • RS-232
  Sériové rozhranie pre pripojenie k počítaču za účelom nahrania nového softvéru, alebo úpravy settingu.
 • USB
  Univerzálne sériové rozhranie pre pripojenie k počítaču za rovnakým účelom než RS-232 len na vyššej rýchlosti. Naviac cez toto rozhranie je možné pri niektorých modeloch prijímačov prenášať aj dáta z HDD do počítača.
 • USALS
  Tento údaj pri digitálnom prijímači znamená, že v spolupráci s DiSEqC motorom reagujúcim na povel Goto X stačí v prijímači zadať iba zemepisnú polohu miesta príjmu. To značne zjednodušuje inštaláciu a nastavenie natáčacieho zariadenia.
 • OTA
  Over the air software update. Znamená upgrade softvéru cez satelit.

 

 

Vysvetlenie skratky HD (vysokého rozlíšenia) 


Čo to vlastne je?

Vysoké rozlíšenie umožňuje vychutnávať si domácu zábavu v úžasnej kvalite obrazu a zvuku.To všetko umožňujú televízory s vysokým rozlíšením schopné reprodukovať jasný obraz s neuveriteľným množstvom detailov.

 

To je všetko skvelé, ale ako to funguje a čo vlastne znamenajú jednotlivé označenia?

 

Aké rozlíšenie?

Televízory so štandardným rozlíšením ponúkajú rozlíšenie 720 x 576 pixelov alebo 576 riadkov po 720 pixelov. Televízory s vysokým rozlíšením umožňujú oveľa viac, počínajúc dvojnásobkom - 1280 x 720 a končiac hodnotou 1920 x 1080 pixelov, v závislosti od úrovne modelu. 

Takže čím viac pixelov, tým vyššie rozlíšenie a viac zobrazených detailov. 
Ale čo ešte umožňuje vysokému rozlíšeniu vytvárať tak skvelú kvalitu obrazu? Je to rozdiel medzi progresívnym a prekladaným signálom. Jednoducho povedané, spôsob, akým sa obraz zaznamenáva a zobrazuje na obrazovke. 


Ako to pracuje?

Pri prekladanom formáte sa obrazovka zapĺňa v dvoch krokoch - najprv nepárne riadky a následne párne. 
I keď sa tento pohyb uskutočňuje tak rýchlo, že ho ľudské oko nezachytí, môžete mať dojem, že obrazovka bliká. 
Progresívny signál je zdokonalený a zobrazuje všetky údaje v jednom kroku, takže vám umožňuje sledovať všetky detaily naraz. 
Najrozšírenejšími formátmi vysokého rozlíšenia sú 720p, 1080i a 1080p. Tento údaj určuje, aké detailné je rozlíšenie a aký spôsob zobrazenia využíva („i" označuje prekladané zobrazenie, „p" progresívne). Formát 1080p je najdokonalejšou formou vysokého rozlíšenia. 
Takže už viete, ako vysoké rozlíšenie funguje, čo teda s jednotlivými označeniami a technickými výrazmi?


Čo znamenajú označenia

Podpora vysokého rozlíšenia (HD Ready) ponúka základných 720 riadkov pre zobrazovanie obsahu vo vysokom rozlíšení. 
Dokáže zobrazovať obrazové formáty vo vysokom rozlíšení 720p a 1080i, no nemusí zobraziť obraz v plnom rozlíšení pri použití zdokonalených zdrojov s rozlíšením 1080p. 
Týmto označením môže byť označený iba širokouhlý televízor vybavený analógovým komponentným vstupom a pripojením HDMITM. 


Budúcnosť patrí podpore vysokého rozlíšenia (HD Ready) 1080p alebo vysokému rozlíšeniu (Full HD). Rozlíšenie obrazovky spĺňa minimálne požiadavky podpory vysokého rozlíšenia (HD Ready) s rozšírením na 1920 x 1080 pixelov. 
Zobrazuje obsah vo formáte 1080i a 1080p bez akéhokoľvek skreslenia, takže si môžete vybrať obrazovku väčšiu ako je vaša súčasná (i keď miestnosť nie je až taká veľká). 
Jemnejšie detaily umožňujú sedieť bližšie pri obrazovke bez toho, aby ste videli jednotlivé pixely, takže si môžete vychutnať ďalšiu generáciu domácej zábavy. 
Navyše označenie podpory vysokého rozlíšenia (HD Ready) 1080p zaručuje, že obsah je možné prehrávať snímkovou frekvenciou 24 Hz (24 snímok za sekundu), rovnako ako 50 Hz a 60 Hz (napr. disky DVD). 


Formát HDTV okrem všetkých funkcií podpory vysokého rozlíšenia (HD Ready) ponúka navyše zabudovaný digitálny tuner. To znamená, že obsah vo vysokom rozlíšení môžete prijímať i prehrávať bez nutnosti pripojiť externý tuner.
Formát HDTV 1080p ponúka to, čo formát HDTV, pričom dokáže prehrávať obsah vo vysokom rozlíšení 1920 x 1080 i vo formáte 24p (napr. filmy na diskoch Blu-ray DiscTM).zdroj: www.sony.sk

 

Vysvetlenie skratky HDMI.


HDMI je skratka výrazu High Definition Multimedia Interface, čo v preklade znamená multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením. Na jeho vývoji sa zhodli a podieľali výrobcovia spotrebnej elektroniky, ako sú Hitachi, Matsushita Electric (Panasonic), Royal Philips Electronics, Silicon Image, Sony Corporation, Thomson (RCA) a Toshiba Corporation. Na podpore tohto štandardu sa dohodli aj najväčšie spoločnosti filmového priemyslu Fox, Universal, Warner Bros. a Disney.


HDMI je rozhranie, ktoré by malo nahradiť veľké množstvo analógových a digitálnych rozhraní, ich konektorov a káblov. Podľa analýz bežné domáce kino používa až 13 druhov káblov. Rozhranie je plne digitálne, prenáša obraz v štandardnom, rozšírenom a HD formáte, digitálny viackanálový zvuk aj riadiace dáta, pričom projektovaná dátová priepustnosť je až 5 Gb/s, čo by malo byť dostačujúce aj na budúce rozširovanie. Komunikácia je nekomprimovaná a obojsmerná. Rozhranie nemá zbernicový charakter, prepája vždy dva vzájomne komunikujúce body.


Káble a konektory

Rozhranie je koncipované tak, aby využívalo klasické medené káble s veľkou dĺžkou, ktorá však nie je normou špecifikovaná. Výrobcovia predpokladajú dodávky káblov s dĺžkou až 15 m, pričom ďalšie zdokonalenie technológie umožní ich predĺženie. Konektor je 19-pólový a má šírku iba 14 mm.


Obraz

HDMI podporuje rozlíšenia HDTV a od verzie 1.2 aj štandardné rozlíšenia grafických kariet a monitorov počítačov. HDMI disponuje dostatočnou kapacitou na podporu rozlíšení HDTV od 720p cez 1080i až po 1080p. Podporované sú však aj rozšírené formáty 480p alebo štandardné formáty, ako je napríklad NTSC alebo PAL.


Zvuk

HDMI dokáže preniesť širokú paletu digitálnych zvukových formátov. V najjednoduchšom prípade ide o stereofónny zvuk, podporovaných je však až 8 kanálov pri vzorkovacej frekvencii až do 192 kHz a jednotlivé vzorky môžu mať šírku až do 24 bitov. Štandard dovoľuje prenášať aj komprimovaný zvuk vo formátoch Dolby alebo DTS alebo jednobitový zvuk, ako je SuperAudio CD DSD (Direct Stream Digital).


Výhody rozhrania:

HDMI je rozhranie spätne kompatibilné s DVI

Plne digitálne rozhranie umožňuje prenos dát bez straty kvality pri konverziách a prestupoch signálu konektormi a v kábloch. Rozhranie má dostatočnú kapacitu na prenos dát nastupujúcich videoformátov, podporovaných novými médiami Blu-Ray a HD DVD

Použitie jediného rozhrania ako náhrady mnohých iných môže pomôcť vo využívaní domácej audiovizuálnej techniky aj menej zdatným používateľom a zabráni vytváraniu neprehľadných zmätí káblov pri prepájaní prístrojov domáceho kina

Existuje veľa formátov zvuku a obrazu, obojstranná komunikácia preto umožňuje zariadeniam „dohodnúť sa" na optimálnom formáte prenášaných dát. Zariadenia sú schopné prispôsobiť sa prijímanému typu dát, čo si možno predstaviť napríklad tak, že ak sa zmení pomer strán obrazu zo 16:9 na 4:3, automaticky sa prestaví aj zobrazovacie zariadenie

Ďalšou výhodou je integrované diaľkové ovládanie zariadení, pričom jediným tlačidlom možno nakonfigurovať celý reťazec zariadení zabezpečujúcich prehrávanie multimediálnych dát. Aktivujú sa pritom len tie zariadenia, ktoré sa na ňom budú bezprostredne podieľať


Zhrnutie do piatich dôvodov prečo prepojiť Váš systém domáceho kina káblami HDMI:

1. Digitálna kvalita je vždy vyššia

2. Jediný kábel (video aj audio spolu) znamená koniec „hniezdam"

3. Integrované diaľkové ovládanie poskytuje jednoduché ovládanie systému

4. Automatický výber zobrazovaného formátu podľa formátu vysielaného obsahu

5. Kompatibilita s počítačmi umožňuje použiť vaše HDTV zariadenie ako monitor (cez DVI)

 

 

 

Vysvetlenie zvukových formátov 


Úvod:

V tejto časti sa Vám pokúsime vysvetliť ako je to s používanými signálmi v domácom kine a ako majú byť správne zapojené a prečo.


Typy viackanálových signálov:

V súčasnosti sú používané tieto signály „zatiaľ":

Dolby Digital a jeho módy,

Dolby Pro Logic a jeho módy,

DTS a jeho módy (DTS-ES, DTS 96/24 ...),

DVD-Audio,

SACD (Super Audio CD),

MPEG multi-channel audio,

signály vysokého rozlíšenia 3-1 ( Japan MUSE Hi-Vision audio) atď...


Zdroje ale nehovoria o type signálu, ale o nahranom obsahu. Zdroje môžu byť rozdelené do dvoch kategórií viac v Typy zdrojov...


Typy zdrojov:

Signály vytvorené pre prehrávanie v kine. Prakticky je zvuk nahrávaný pre kiná vybavené mnohonásobnými surround reproduktormi, bez ohľadu na formát. (Dolby Digital DTS a pod.)


V tomto prípade je dôležité zachovať rovnaké navrhnutie priestoru ako v kine so surround kanálmi.


Ostatné typy zvukov

Tieto signály sú navrhnuté k pokrytiu 360◦ zvukového poľa pomocou troch až piatich reproduktorov.


V tomto prípade by mali repro. obklopovať poslucháča zo všetkých strán k vytvoreniu celistvého zvukového poľa. Ideálny surround repro. by mali pracovať ako „bodové" zvukové pole, rovnako ako predné repro.


Tieto dva typy zdrojov vtedy majú rôzne vlastnosti a odlišné nastavenie repro. špeciálne u surround repro. sú k dosiahnutiu ideálneho zvuku kladené zvláštne požiadavky.


Načo slúžia reproduktory Surround Back:

K bežnému 5.1 kanálovému systému pridáva 6.1 kanálový systém nový kanál „surround back" SB. Tak sa ľahko docieli zvuku umiestneného priamo za poslucháčom, čo bolo predtým so zdrojmi navrhnutými pre bežné surround repro. obtiažne. Ďalej sa rozšíril rozsah akustického obrazu medzi stranami a zadnou plochou, čim sa podstatne zlepšil výraz priestorových signálov u zvukov pohybujúcich sa zo strán dozadu a spredu k bodu priamo za posluchovou pozíciou.


U tohto zariadenia je k dosiahnutiu 6.1 kanálového systému (DTS-ES a pod.) vyžadované pridanie 1 alebo 2 reprobedien. Ich doplnením nezvýšite priestorový efekt iba u zdrojov nahraných s 6.1 kanálmi, ale aj u bežných 2-5.1 kanálových zdrojov. K dosiahnutiu až 7.1 kanálového priestorového zvuku pomocou surround back repro. u zdrojov nahraných v konvenčnom Dolby Surround, 5.1 kanálových zdrojov Dolby Digital a DTS Surround, sú pri novších receiveroch navrhnuté režimy, ktoré Vám umožnia si tento zážitok vychutnať aj pri zapojení Vášho systému na 7.1 kanálov.


Počet surround back reproduktorov.

Pretože 6.1 kanálové zdroje obsahujú iba 1 kanál signálu SB, doporučujeme použitie obidvoch reproduktorov. Ak používate samostatný repro. s dipólovou charakteristikou je to základ k následnému používaniu dvoch repro. Výsledkom použitia dvoch repro je plynulejšie prepojenie so zvukom surround kanálov a presnejšie umiestnenie zvuku surround back kanálov pri počúvaní z inej ako stredovej pozície.

Umiestnenie ľavého a pravého surround kanálu, ak sa používajú SB repro

Použitie SB repro.l podstatne zlepšuje umiestnenie zvuku v zadnej časti posluchového priestoru. To preto lebo ľavý a pravý kanál hrajú dôležitú úlohu v zaistený jemného prechodu akustického obrazu spredu do zadnej časti miestnosti. Ako ukazuje obrázok vyššie, surround signály sa v kine vytvárajú súvisle spredu posluchovej miestnosti, čim sa dosiahne pohybu zvuku v priestore.

K dosiahnutiu týchto efektov doporučujeme umiestniť repro. pre ľavý a pravý surround kanál viac dopredu ako u bežných surround systémov. Tým sa niekedy zvýši priestorový efekt pri prehrávaní bežných 5.1 kanálových zdrojov v režime 6.1 alebo DTS-ES Matrix 6.1. Pred výberom priestorového režimu najprv vyskúšajte priestorové efekty v rôznych režimoch.Formát zvuku - Dolby Digital a Pro Logic II, IIx :


1. Dolby Digital (ďalej DD)

DD je viackanálový formát digit. signálu vyvinutý laboratóriami Dolby.

DD obsahuje až 5.1 kanálov - predný pravý, predný ľavý, center, surr. ľavý a surr pravý + sub

Na rozdiel od analógového formátu Dolby Pro Logic, obsahuje všetky hlavné kanály DD zvukovú informáciu plného rozsahu od najnižších basov až po najvyššie frekv. 22 kHz. DD signály každého kanálu sú odlišné od druhého s presným hudobným obsahom, prinášajúcim obrovský dynamický rozsah.


Hlavné rozdiely:

DD D Pro Logic

Počet nahraných kanálov 5.1 2

Počet prehrávaných kanálov 5.1 4

Prehrávané kanály L,C,P SL,SP a SW L,P,C,S (SW doporuč.)

Spracovanie zvuku digitálne kódovanie analógové maticové kód.

Limit reprodukcie 22 kHz 7 kHz


2. Dolby Pro Logic IIx

- Dolby Pro Logic IIx rozvíja technológiu maticového dekódovania Dolby Pto Logic II a to k dekódovaniu2-kanálových signálov až na 7.1 kanálovú reprodukciu, obsahuje kanál SB. D Pro Logic IIx taktiež umožňuje 7.1 kanálovú reprodukciu 5.1 kanálových zdrojov


3. Dolby Pro Logic II

- Dolby Pro Logic II je nový viackanálový formát vyvinutý laboratóriami Dolby, ktorý využíva skúsenosti s logickými obvodmi systému Dolby Pro Logic

- Dolby Pro Logic II môžeme využívať nielen pre dekódovanie nahrávok v Dolby Surround, ale aj pre 2-kanálové stereo, z ktorého Vám vytvorí 5-kanálov a poskytne priestorový zvuk

- Oproti systému Dolby Pro Logic, kde je frekvenčný rozsah zadných repro obmedzený na 7 kHz, nový Dolby Pro Logic II ponúka plný frekvenčný rozsah 20 Hz-20kHz. Naviac zadné kanály hrajú oproti staršiemu systému stereo, kde boli efektové kanály mono.

* - Nahrávky v Dolby Surround

Sú to nahrávky 3 a viac kanálové, ktoré sa kódujú a následne nahrávajú do dvoch. Dolby Surround nahrávky sa využívajú k ozvučeniu filmov a hudobných nosičov ako DVD, videokazety, rádio, satelit a pod. Tieto nahrávky môžete prehrávať ako dvojkanálové stereo, alebo viackanálové pre dekódovanie systémom Dolby Pro Logic II. Existujú dva formáty nahrávacích signálov DVD Dolby Surround.

1. 2 kanálové PCM stereo signály

2. 2 kanálové Dolby Digital signály


Formát zvuku - DTS Digital Surround:


DTS je viackanálový formát digitálneho signálu, ktorý vyvinula fy. Digital Theater Systems.

DTS prináša, rovnako ako Dolby Digital 5.1 reprodukčných kanálov a tiež 2-kanálový stereo režim. Signály jednotlivých kanálov sú úplne nezávislé, čo eliminuje riziko zhoršenia zvukovej kvality kvôli interferencií medzi kanálmi, presluchy a pod.

Hlavnými znakmi DTS sú v porovnaní s Dolby Digital relatívne vyšší dátový tok (1234kb/s pre CD a 1536kb/s pre DVD) pracujúci s pomerne nízkou kompresiou. Kvôli vysokému množstvu dát sa pri reprodukcií DTS v kinách používa s filmom synchrónne prehrávanie samostatného CD-ROM.

U LD a DVD, kde nie je možný ďalší disk sú obraz a zvuk nahrávané súčasne na jeden disk a je možné ich používať rovnako ako disky ostatných formátov.

Sú tu aj hudobné CD nahrávané v DTS, Tieto CD obsahujú 5.1 kanálové priestorové signály. Neobsahujú obrazové dáta, ale umožňujú priestorovú reprodukciu CD na bežných CD prehrávačoch vybavených digitálnym výstupom.

DTS prináša rovnako ohromujúci zvuk ako v kine aj do domácnosti.


Formát zvuku - DTS-ES Extended Surround TM:

DTS-ES Extended Surround je novým viackanálovým digitálnym formátom vyvinutým spoločnosťou Digital Theater Systems Inc. Formát DTS-ES je kompatibilný s konvenčnými DTS, avšak vďaka nárastu priestorových signálov zlepšuje dojem celkového obklopenia a vyjadrenia priestoru. Tento formát sa začal profesionálne používať v kinách od roku 1999.

K bežným kanálom pribudol u DTS-ES aj kanál SB pre 6.1 kanálovú priestorovú reprodukciu. DTS-ES obsahuje dva formáty signálu s rôznymi metódami jeho zriadenia.


DTS-ES Discrete 6.1:

DTS-ES je najnovším nahrávacím formátom. Je nahrávaných všetkých 6.1 kanálov nezávisle pomocou digitálneho systému. Pretože sú kanály SL, SP a SB úplne nezávislé, hlavná prednosť tohto formátu je, že môže byť zvuk navrhnutý s úplnou volnosťou a je možné docieliť pocitu voľného pohybu zvuku zadného akustického obrazu obklopujúceho poslucháča zo všetkých strán.

Maximálna úroveň sa dosiahne ak je zvuk nahraný týmto systémom prehrávaný pomocou DTS-ES dekodéru. Pri prehrávaní cez bežný DTS dekodér sú signály SB kanálu automaticky zmiešavané do SL a SP kanálov, takže nepríde k strate komponentov signálu.


DTS-ES matrix 6.1:

Pri tomto formáte signály SB kanálu podstupujú maticové kódovanie a vstupujú najprv do kanálov SL a SP. A pri reprodukcií sú dekódované do kanálov SL SP a SB. Kvalita kódovania a samotného kódovača môže byť plne nahradená použitím veľmi presného digitálneho maticového dekodéru vyvinutého fy. DTS, čím je oproti bežným 5.1 alebo 6.1 kanálovým systémom dosiahnuté prirodzenejšieho priestorového zvuku, ktorý bol zámerom tvorcu.

Formát dátového toku je 100% kompatibilný s bežnými DTS signálmi, takže je možné dosiahnuť efektu formátu Matrix 6.1 i u 5.1 kanálových zdrojov signálu. Samozrejme je možné prehrávanie DTS-ES Matrix 6.1 zdrojov cez 5.1 kanálový DTS dekodér.


Ak sú DTS-ES Discrete 6.1 alebo DTS-ES Matrix 6.1 zdroje dekódované cez DTS-ES dekodér, formát je dekódovaný automaticky rozpoznaný a zvolí sa optimálny prehrávací režim. Niektoré Matrix 6.1 zdroje môžu byť ale identifikované ako 5.1 kanálový formát, takže musí byť k prehrávaniu takýchto zdrojov zvolený režim DTS-ES Matrix 6.1 manuálne.


DTS-ES Neo:6:

Tento režim používa bežné 2-kanálové signály pre veľmi presný digitálny maticový dekodér používaný u DTS-ES Matrix 6.1 k dosiahnutiu 6.1 kanálovej priestorovej reprodukcie. Presná detekcia vstupného signálu a maticový proces umožňuje celopásmovú reprodukciu všetkých 6.1 kanálov a zlepšenie separácie medzi jednotlivými kanálmi na úrovni diskrétneho signálu.

DTS Neo:6 surround obsahuje dva režimy pre výber optimálneho dekódovania zdroja signálu.


DTS Neo:6 Cinema:

Tento režim je optimálny pre prehrávanie filmov. Dekódovanie u 2kanálových zdrojov je prevádzané s dôrazom na jednotlivé zložky zvuku, aby sa dosiahlo rovnakej atmosféry ako u 6.1 kanálových zdrojov. Tento režim je efektívny taktiež u zdrojov nahraných v bežných priestorových formátoch, pretože fázová zložka je priradená prevažne k centru a zložka protifáze k surround kanálom.


DTS Neo:6 Music:

Tento režim je optimálny pre prehrávanie hudby. Signály predných kanálov FR a FL nie sú vedené cez dekodér ale prehrávajú sa priamo bez obmedzenia zvukovej kvality. Efekt surround signálov vystupuje z centrálneho a surround kanálu čím je zaistená prirodzená šírka zvukového poľa.Formát zvuku - DTS 96/24:

Vzorkovacia frekvencia, počet bitov a počet kanálov používaných pre nahrávanie hudby atď. V štúdiách v posledných rokoch rastie a zároveň sa zvyšuje počet vysoko kvalitných zdrojov signálu, aj s 96kHz/24bit 5.1 kanálových zdrojov.


Jedná sa napr. o vysoko kvalitné obrazové/hudobné DVD video zdroje s 96/24bit. Stereo PCM hudobnými stopami. Pretože je však objem týchto hudobných stôp extrémne veľký, nahrávky sú obmedzené iba na dva kanály a obraz musí byť kvôli kvalite obmedzený iba na statické obrázky.

96/24bit. 5.1 kanálový zvuk je možný s DVD audio zdrojmi ktoré vyžadujú k prehrávaniu v tejto kvalite DVD audio prehrávač.


DTS 96/24 je formát digitálneho viackanálového signálu vyvinutý spoločnosťou Digital Theater Systems Inc., zaoberajúci sa touto situáciou.


Bežné priestorové formáty používajú vzorkovacie frekvencie 48 alebo 44.1 kHz, takže maximálne prehrávacie frekv. Je približne 20kHz. U DTS 96/24 je k dosiahnutiu širokého frekvenčného rozsahu (až cez 40 kHz) zvýšená vzorkovacia frekvencia na 96 kHz alebo 88.2 kHz.

Ďalej má DTS 96/24 rozlíšenie 24 bitov s rovnakým frekv. pásmom a dynamickým rozsahom ako 96/24 bit PCM dáta.


Ako u bežného formátu DTS Surround je DTS 96/24 kompatibilný s max. 5.1 kanálmi, takže zdroje nahrávané pomocou DTS 96/24 môžu byť prehrávané s vysokou vzorkovacou frekvenciou a viackanálovým zvukom na bežných médiách DVD-video alebo CD.

Takto môže byť behom sledovania obrazu na bežnom DVD-video prehrávači dosiahnuté rovnakého 96/24 bit priestorového zvuku ako u systému DVD-Audio. S DTS 96/24 kompatibilnými CD môže byť pomocou bežných CD prehrávačou dosiahnuté 88,2/24bit priestorový zvuk.

I cez vysokú kvalitu viackanálových signálov je čas nahrávky rovnaký ako u bežných DTS zdrojov. Naviac je DTS 96/24 plne kompatibilný s bežným formátom DTS, takže môže byť signál DTS 96/24 prehrávaný so vzorkovacou frekv. 48kHz alebo 44,1kHz na bežných DTS alebo DTS-ES surround dekodéroch.

HDCD:

HDCD je technológia kodóvania/dekódovania, ktorá účinne znižuje skreslenie tvoriace sa v dobe digitálneho záznamu, pričom je kompatibilná s bežným CD formátom. Pri prehrávaní HDCD disku dosiahneme použitím HDCD dekodéru charakteristického vysokého rozlíšenia a nízkeho skreslenia. Bežné CD, DVD a CD kompatibilné s HDCD sú automaticky identifikované s optimálnym procesom digitálneho signálu pre každý typ disku.